Безплатна доставка до офис на Еконт, за поръчки над 100 лв.! (виж условията за ползване).

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА УНИКАЛНИ ПОДАРЪЦИ

Моля, прочетете внимателно Общите условия преди да потвърдите съгласието си!

АКЦЕНТИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА УНИКАЛНИ ПОДАРЪЦИ:


Имайте предвид, че преди Коледа и Свети Валентин времето за изработка за стандартните поръчки е ден повече от обявеното на сайта ни.
При възможност, направете Вашите поръчки по-рано, за да се избегне заплащане на експресна поръчка.

  • Моля, имайте предвид, че времето за изработка (стандартно или експресно) започва да тече СЛЕД уточнение на визията, а не в момента на получаване на поръчката.
  • Времето за доставка не е включено в посоченото време за изработка!
  • Текстове на български език се приемат написани САМО НА КИРИЛИЦА!!!
    За изписаните с латински букви текстове ("маймуница", "шльокавица" и т.н.) НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ за евентуални правописни грешки, възникнали при преписването им от наша страна!!! Ако желаете текст на кирилица - изпратете го на кирилица, ако желаете текст на чужд език - изпратете го написан на съответния език.
  • Молим клиентите, които желаят да поръчат на място в магазина ни, да си изберат предварително снимките за подаръка! Така ще си спестите неудобството да чакате за поръчка на място. Времето за работа с дизайнер на място е напълно безплатно до 10 минути.
  • Моля, преглеждайте внимателно изпратения от нас дизайн за печат/гравиране/бродиране. НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ за грешки, когато сме изпратили визия/дизайн за одобрение и Вие сте потвърдили поръчката писмено. Преглеждайте внимателно текстовете за грешки (ние сме дизайнери, не очаквайте от нас да поправяме грешки в текстовете).ОБЩИ УСЛОВИЯ 


Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между GOGEL LLC, наричано по-долу "ПРОДАВАЧ" собственик на електронната платформа https://unikalni-podaraci.com от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://unikalni-podaraci.com (наричани по-долу Потребители), от друга.   

GOGEL LLC е компания с номер EIN 36-4961707, със седалище и адрес на управление: 19C Trolley Square, Wilmington, DE 19806, Delaware, USA. С фирмен имейл адрес: gogel.llcompany@gmail.com (моля, да не се използва за поръчки или уточнение на поръчки).
Имейл адрес за поръчки и уточнение на поръчки: unikalni.podaraci@gmail.com 

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://unikalni-podaraci.com (наричани за краткост Услуги). 

За запознаване на политиката за защита на личните данни (GDPR) GOGEL LLC, моля вижте линка във футъра на страницата.

С визуализирането на https://unikalni-podaraci.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на GOGEL LLC и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от GOGEL LLC, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребители ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и Продавача.


ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ:
Чл. 1. Услугите, предоставяни от Продавача на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.
Чл. 2. https://unikalni-podaraci.com e електронна платформа/електронен магазин, достъпна на сайта https://unikalni-podaraci.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и изработка на индивидуални и персонализирани подаръци и рекламни материали и доставка на предлаганите от Продавача стоки.


ИДЕНТИФИКАЦИЯ:
Чл. 3
(1) GOGEL LLC идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на unikalni-podaraci.com и на IP адреса на Потребителя.
(2) GOGEL LLC има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от Продавача.

Чл. 4
(1) Продавачът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на идентификацията- предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.(2). При предоставяне на лични данни чрез имейл, по телефон или друг начин, доброволно представяна от Потребителя, GOGEL LLC обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за Продавача възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5
(1) Продавачът събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Продавача.
(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

Чл. 6
(1) Потребителят може да се идентифицира като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на Продавача, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
(2) При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Продавача, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Продавачът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на Продавача по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.  
(3) При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на Продавача данни. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни. В случай на предоставяне на неверни данни GOGEL LLC има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите.


ПОРЪЧКА

Чл. 7
(1) Потребителите използват уебсайта на GOGEL LLC (https://unikalni-podaraci.com/), за да сключват договори за покупко-продажба и изработка на предлаганите от Продавача стоки и услуги в електронната платформа.
(2) Поръчките за стоки и услуги получени през сайта GOGEL LLC (https://unikalni-podaraci.com/), се предават за обработка и изпълнение на нашия подизпълнител за България: Уникални Фото Подаръци ЕООД, с ЕИК: BG205659519 със едалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул.“Цар Асен I” 13, адрес на упражняване на дейността и магазин: гр. София 1000, ул. Цар Асен 11

(3) За да направят заявка за поръчка, потребителите следва да посочат:
- кой подарък са избрали (стандартно или експресно)
- код на продукта
- да прикачат снимки, текстове, лога и др. и да опишат идеята за визия
- дават име и телефон за връзка
- дават адрес при доставка с куриер
(4) След извършване на заявката Потербителите получават предложение за визия.
(5) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Продавача или представител на неговия подизпълнител Уникални Фото Подаръци ЕООД!
(6) GOGEL LLC си запазва правото да откаже поръчката поради липса на поръчаната стока, некоректно или неприлично поведение от страна на Потребителя или друга причина по негова преценка.
(7) Поръчките се извършват основно през електронната платформа https://unikalni-podaraci.com/, чрез имейл: unikalni.podaraci@gmail.com , по Вайбър, директен чат през платформата/сайта или на място в магазин "УНИКАЛНИ ПОДАРЪЦИ" в София, бул. Цар Асен 11.

Чл. 8
(1) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената.
(2) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета и ще бъде обработена и потвърдена.
(3) Времето за доставка не се включва във времето за изработка.
(4) Времето за изработка преди и по време на празници (включително, но не само Коледа, Св. Валентин , 8 Март и др. ) се удължава съобразно предвиденото в платформата/сайта. 


ЦЕНИ

Чл. 9
(1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн платформата, са тези, посочени на уебсайта на Gogel LLC към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
(3) Цените на услугите, като гравиране на продукт на клиент, печат на продукт на клиент, бродиране на продукт на клиент, серенада, фотосесия, предложение за брак и др. НЕ СА ФИКСИРАНИ и може да претърпят промени, според сложността и времето за изпълнение на услугата.
Чл. 10
GOGEL LLC си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на електронната платформа продукти, като такива промени няма да засягат вече постъпили и извършени поръчки.
Чл. 11
(1) GOGEL LLC може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани на електронната платформа/сайт, определени от GOGEL LLC. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.


ПЛАЩАНЕ

Чл. 12
(1) Плащането на поръчки извършени през електронната платформа https://unikalni-podaraci.com/, с извършва дистанционно или на място. Дистанционно може да заплатите при доставка с куриер с Наложен платеж, по банков път, с дебитна или кредитна карта. На място може да заплатите в магазина на Уникални Фото Подаръци ЕООД, намиращ се в гр. София, на ул. Цар Асен 11.
(2) Всички цени на електронната платформа https://unikalni-podaraci.com/ са с включен ДДС.
(3) За всяка поръчка направена през електронната платформа https://unikalni-podaraci.com/ ще получите касов бон или данъчна фактура от Уникални Фото Подаръци ЕООД с включен ДДС.
Чл. 13
(1) Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката (освен в случаите когато има промоционална безплатна доставка за конкретен продукт или за обща сума на поръчката над определна в сайта сума.
(3) Банковите данни са както следва:
Уникални Фото Подаръци ЕООД
IBAN: BG33INTF40015069463691
BIC: INTFBGSF
БАНКА: АЙКАРТ АД
(4) За плащания по банков път задължително се издава фактура. За издаване на фактура на частно лице задължително е необходимо ЕГН.   

Чл. 14
Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 15  GOGEL LLC и Уникални Фото Подаръци ЕООД не носят отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на GOGEL LLC и Уникални Фото Подаръци ЕООД.


ДОСТАВКА

Чл. 16
(1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на https://unikalni-podaraci.com/.
(2) Преди изпращане на поръчаната стока, Уникални Фото Подаръци ЕООД има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
(3) Уникални Фото Подаръци ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
(4) В случаите, когато е уговорено предварително плащане, поръчката се изпраща 1-5 дни след получаване на плащането. Ако Потребителят иска поръчката му да пристигне преди определена дата, той изпраща запитване дали това е възможно.

Чл. 17
Доставката на стоките се извършва от куриер, който носи изцяло отговорността за точното изпълнение на доставката. Забавяния на доставките по вина на куриерските фирми не могат да бъдат вменени във вина на GOGEL LLC и Уникални Фото Подаръци ЕООД.

Чл. 18
(1) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.
(2) Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ, в присъствието на куриера, и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 19
(1) При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:
а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;
б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.
(2) При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на GOGEL LLC и Уникални Фото Подаръци ЕООД или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.
(3) При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля.

Чл. 20
(1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.
(2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

Чл. 21
GOGEL LLC си запазва правото да променят наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.


ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 22
(1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, освен в случайте, когато предмет на договора са продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани.

Накратко казано: НЯМАТЕ ПРАВО ДА ОТКАЖЕТЕ ПРИЕМАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПОДАРЪЦИ, СЛЕД КАТО СТЕ ПОТВЪРДИЛИ ИЗРИЧНО ПОРЪЧКАТА И ТЯ Е ЗАПОЧНАТА ДА БЪДЕ ОБРАБОТВАНА.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено GOGEL LLC за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
(3) GOGEL LLC публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
(4) За упражняване правото на отказ GOGEL LLC предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи GOGEL LLC незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на GOGEL LLC и Уникални Фото Подаръци ЕООД или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
(6) GOGEL LLC има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
(7) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми GOGEL LLC за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Чл. 23 GOGEL LLC възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки, като Потребителят няма право да изисква възстановяване на сумите за евентуални куриерски услуги за доставка и връщане.


ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 24
(1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
(2) Не може да се предявява рекламации при грешно изписване на текст на кирилица или латиница, ако текстът не е бил изпратен в коректната форма. За текстове на кирилица се приемат само изпратени текстове на кирилица и Потребителят сам носи отговорност, ако има налице разминаване между изписания от него текст на латиница и транслителирания текст на кирилица. Същото важи и при изписване на латиница.
(3) GOGEL LLC и Уникални Фото Подаръци ЕООД не отговарят за лош печат на подарък, в резултат на некачествени снимки изпратени от Потребителя.
(4) GOGEL LLC и Уникални Фото Подаръци ЕООД не отговарят за леки несъответствия между снимките на сайта и готовите продукти, тъй като всички подаръци се изработват или обработват ръчно.
(5) Услугите, като гравиране на продукт на клиент, печат на продукт на клиент, бродиране на продукт на клиент НЕ подлежат на рекламация, Потребителят поема изцяло и безапелационно щетите постъпили при евентуална повреда на продукта на клиента.
(6) Потребителят не може да предявява искане за възстановяване сума за повреденият продукт и са длъжни да заплатят цената на услугата към GOGEL LLC и Уникални Фото Подаръци ЕООД.

Чл. 25
(1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, GOGEL LLC ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.
(3) Гаранция на персонализирани продукти се дава, само за частта която не се отнася за печат или гравиране.

Чл. 26
(1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
(2) Рекламацията се подава писмено чрез посочения имейл: unikalni.podaraci@gmail.com  или по поща подадена до адреса на подизпълнителят за България: Уникални Фото Подаръци ЕООД (София, ул. Цар Асен 11). GOGEL LLC представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация (най-долу на тази страница).
(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
1. Касова бележка или фактура;
2. Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3 Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 27
(1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.
(2). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Ако GOGEL LLC е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
(4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

Чл. 28
(1) „УНИКАЛНИ ПОДАРЪЦИ“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
(2) Когато „УНИКАЛНИ ПОДАРЪЦИ“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Чл. 29
(1) „УНИКАЛНИ ПОДАРЪЦИ“ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.
(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

Чл. 30
(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
-1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
-2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.   


ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 31 GOGEL LLC има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.


ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 32
(1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на GOGEL LLC (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на GOGEL LLC или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на GOGEL LLC, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на GOGEL LLC , GOGEL LLC  има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на GOGEL LLC.


ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 33
(1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на GOGEL LLC или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Чл. 34
Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 35
Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.


"БИСКВИТКИ"

"Бисквитките" (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра Ви следващия път, когато посетите Интернет страницата на електронната платформа. GOGEL LLC използва "бисквитки" единствено, за да събира информация относно ползването на нашия сайт.

Видове бисквитки:
„Сесийни“ бисквитки (Session Cookies)
Сесийните бисквитки се използват само в конкретната сесия и позволяват да бъдете разпознати по време на еднократно посещение на уебсайта, за да може направените персонализации или промени по всяка страница да бъдат запомнени в други страници от сайта. Действието на сесийните бисквитки приключва, когато затворите браузъра или излезете от сайта. Сесийните бисквитки помагат и за осъществяването на задачи като запомняне на съдържанието на потребителската кошница и др.
Постоянни (фиксирани) бисквитки (Persistent Cookies)
Постоянните бисквитки остават запаметени на компютъра Ви за определен период от време след приключване на потребителската Ви сесия на сайта и позволяват предпочитанията и настройките да се „помнят“, когато отново посетите сайта. Те могат да бъдат ръчно изтрити през настройките на браузъра Ви.
Бисквитки на трета страна (Third Party Cookies)
Този сайт използва Google Analytics и Facebook Pixes. Това е услуга за уеб анализ без да се идентифицират лично отделните посетители., предлагана от Google, Inc и Facebook. Цялата тази информация използваме с цел статистически анализ и за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки. Разкриване на информация на трети лица не се извършва. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.

Бисквитките и личните данни:
За да могат да бъдат използвани бисквитките не изискват информация от личен характер и най-често не идентифицират личността на Интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни биват криптирани по начин, по който не се позволява на неоторизирани лица да имат достъп до тях.

Контрол над бисквитките:
Вие може да контролирате и изтривате бисквитките през настройките на Вашия браузър. Могат да бъдат изтрити всички или част от бисквитките, както могат и да бъдат блокирани. Имайте предвид, че при блокирането на всички бисквитки има вероятност някои функции на сайта да не работят.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 36
GOGEL LLC е Американска фирма, но за удобство и сигурност на Потребителите, спазва Българските закони.
Органите, регулиращи дейността на електронните магазини в България са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:
За КЗП: - Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti  - тел: 0700 111 22 - email: info@kzp.bg - адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД:  - Уебсайт: https://www.cpdp.bg/  - тел: 02/91-53-518 - email: kzld@cpdp.bg - адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2


СПОРОВЕ 

Чл. 37
Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на www.ec.europa.eu - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.


СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 38
Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.


ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 39
(1)  GOGEL LLC се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми GOGEL LLC в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.


ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 40
По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 


ФОРМУЛЯРИ ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР И РЕКЛАМАЦИЯ

Уважаеми клиенти, ние винаги уважаваме правото на клиента да получи точния продукт с отличен външен вид. При евентуална наша грешка, ще изпработим нов продукт, ще заменим продукт или ще Ви компенсираме финансово.
Имайте обаче предвид, че не поемаме отговорност, ако Вие сте ни изпратили грешни снимки, текстове и сте потвърдили дизайна при изработването на Вашия подарък. Тогава отговорността е изцяло Ваша.
Уважаеми клиенти, имайте предвид, че по закона за защита на потребителите, Вие имате право да упражните право на отказ от договор или рекламация, САМО при поръчка на НЕперсонализиран подарък или получен грешен такъв по наша вина.
Ако сте поръчали персонализиран подарък, то тогава Вие НЯМАТЕ право да искате да го върнете/смените (освен в случай на явна наша грешка).
Уважаеми клиенти, имайте предвид, че Вие имате право да упражните право на отказ от договор без да дължите нищо, ПРЕДИ потвърждаване на поръчката от Ваша страна. След такова потвърждаване, Вие сте задължени да изпълните своята част от договора, тоест да получите и заплатите своята поръчка.Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора) 

До ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………………

Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите - ……………………………………………………………………………………………………… 

Подпис на потребителя/ите: ………………………………………………. (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………   
Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

До ………………………………………………………………………………………………………………………………………

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията: ……………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки: 

1. Възстановяване на платената сума 

2. Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното 

3. Отбив от цената 

4. Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите (заградете желаната опция)

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги: 

1. Извършване на услугата в съответствие с договора 

2. Отбив от цената 

3. Възстановяване на заплатената сума (заградете желаната опция)

Прилагам следните документи: 

1. касова бележка или фактура; 

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; 

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер. (заградете желаната опция)

Размер на претендираната сума: ……………………………..

Име на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………………… 

Адрес на потребителя/ите - ………………………………………………………………………………………………………  

Подпис на потребителя: ………………………………………………. (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………