Корица на списание

Всеки един дизайн за корица на списание, може да бъде променен и създаден изцяло според Вашите желания. Това са примерни модели, които да Ви помогнат с идеи.