Плакети за награждаване

Плакети за награждаване, дърво и метал


Стъклени и кристални плакети, гравирани с надпис


MDF (ДЪРВЕНИ) ПЛАКЕТИ И РАМКИ

С уникален печат, без избледняване във времето. Не може да се сменя снимката