Плакети за награждаване

Плакети за награждаване, дърво и метал


Стъклени и кристални плакети, гравирани с надпис


MDF (ДЪРВЕНИ) ПЛАКЕТИ И РАМКИ

С уникален печат, без избледняване във времето. Не може да се сменя снимката

СТЪКЛЕНИ И КРИСТАЛНИ РАМКИ ЗА СНИМКИ

Прекрасен печат, без избледяване във времето. Не може да се сменя снимката